2017/01/16

MỘT TINH THẦN BẤT KHUẤT

MỘT TINH THẦN BẤT KHUẤT

Trước tình hình bị đàn áp, khủng bố về mọi mặt, người dân Việt trong nước, mỗi người mỗi phương tiện tìm cách phá xiềng.

"Tôi là nghệ sỹ độc lập và hát tiếng hát đòi quyền tự do biễu đạt, tự do nghệ thuật, tự do sáng tạo, tự do đi lại, tự do tụ tập v.v..." ca sĩ MAI KHÔI đang sống tại VN, nghĩa là đang sống trong chỗ hiểm nguy, có nói như vậy và thực sự đã làm như vậy. Với cái dấn thân dũng cảm đó, MAI KHÔI đã và đang thật sự đứng ngay tiền tuyến của một cuộc vận động lịch sử để Dân Tộc sống còn.

Cô còn rất trẻ, nhưng tấm lòng đối với Đất Nước rất lớn. Với sự cảm phục tinh thần bất khuất của cô, tôi xin chuyển đến quý bạn một clip của MAI KHÔI.

HỒ TẤN VINH
Melbourne
Ngày 16 tháng 1 năm 2017


Khai Dân TríHồ Tấn Vinh

No comments:

Post a Comment