2016/08/13

TRẢ LẠI CHO DÂN

TRẢ LẠI CHO DÂN

HỒ TẤN VINH

Bài hát này xuất hiện cách đây ba năm rồi. Nó đã từ từ thâm nhập vào lòng dân.

Tác giả là một cựu Tù Nhân Lương Tâm. Những đau khổ đã trải qua và ước vọng cho dân tộc kết tinh thành dòng nhạc và lời.

Khác hẳn với một kiến nghị năn nỉ, thỉnh nguyện thư xin xỏ, tiếng hát cất lên là một biểu hiện của quyết tâm, xác định một lập trường. Đây là cái thức tỉnh của người dân vùng lên đứng dậy. Khoác dưới hình thức văn nghệ, đây chính là một đòi hỏi huyệch tẹt thẳng vào mặt bạo quyền.

Bài hát kết nối mọi người dân vào hành động.

Nếu người dân từ Bắc Trung Nam, trong mọi trường hợp, bất cứ nơi nào, nơi tôn kính thờ phượng hay nơi hắc ám  khám đường, đứng chung một tập thể hay chỉ lẻ loi, cô độc một mình hát vang bài này thì cái uy lực của tiếng hát có thể chuyển hóa tình thế.

Không ai có thể ngăn cấm tiếng hát này. Tiếng hát này sẽ mỗi ngày mỗi quyết liệt hơn, nóng bổng hơn trong dân chúng và nó chính là bước tiến của nhân quyền và tự do. Cái uy lực của tiếng hát thay đổi được chế độ.

Mỗi người dân chỉ cần đóng góp một tiếng hát thôi. Có được không?

Đây là phương cách trí tuệ nhứt để tự cứu mình và cứu nước.

ĐỨNG TRƯỚC NGUY CƠ MẤT CÒN.

HÀNH TRÌNH DỰNG NƯỚC.

Bài viết hôm nay đánh dấu tiến độ cực kỳ khả quan của bài hát và nhiệt tình chung của quần chúng.


HỒ TẤN VINH
Melbourne
Ngày 14 tháng 8 năm 2016


TRẢ LẠI CHO DÂN

Trả lại đây cho nhân dân tôi
Quyền tự do, quyền con người
Quyền được nhìn, được nghe, được nói
Quyền được chọn chân lý tự do
Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn.

Trả lại đây cho anh quân nhân
Quyền được sống đời trai hùng
Quyền tự hào, tự tôn nòi giống
Là bảo vệ non nước Việt Nam
Là bảo vệ dân lành Việt Nam.

Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân
Dân biết điều gì dân cần
Để tự do mưu cầu hạnh phúc.

Trả lại đây quyền chính đáng của người dân
Dân biết chọn gì cho mình
Cho thái bình non nước Việt Nam.

Nhóm Thanh Niên Dân Chủ Bắc Trung Nam


Những bài viết của tác giả Hồ Tấn Vinh được lưu trữ tại Khai Dân Trí

Khai Dân TríHồ Tấn Vinh

No comments:

Post a Comment