2014/07/16

NHẬN ĐỊNH THỜI CUỘC: CUNG TAY ĐÁNH GIÓ (01)

NHẬN ĐỊNH THỜI CUỘC
Bài số 1

CUNG TAY ĐÁNH GIÓ
HỒ TẤN VINH

Từ máy phóng thanh, tiếng hoan hô, tiếng đả đảo đã lắng dịu. Các lá cờ quốc gia, các biểu ngữ đã xếp lại.
Người tham dự biểu tình ngồi xuống nghỉ mệt. Ai cũng có ít nhiều hãnh diện vì mình đã có đóng góp công sức vào việc nước.
Sau vài ngày hết mệt, họ có thể tỉnh táo lại và bắt đầu suy nghĩ khác đi.
Sau các ngày biểu tình rầm rộ chống Trung Cộng ngang ngược xâm lăng hải phận VN, tình hình hiện tại là cái gì?
Đâu vẫn còn đó. Trung Cộng rất mừng rỡ!
Không phải chỉ chuyện sử ký ngày xưa, các người cầm quyền của Trung Quốc ngày nay vẫn tìm mọi cách đô hộ Việt Nam và quần chúng Trung Hoa vẫn nhiệt tình ủng hộ theo.
Đối đầu với nguy cơ bành trướng của nước lâng bang to lớn, Việt Nam cần có một quyết tâm giữ vững độc lập. Cái đồng tình từ Lãnh Đạo đến quần chúng quyết giữ được độc lập cho mình là điều kiện không có không được.
Từ xa xưa, từ Hai Bà Trưng đến Vua Quang Trung - đầu tiên - chính cái ý chí cương quyết của người Lãnh đạo phải có thì mới lôi kéo được sự hưởng ứng của quần chúng mà tạo dựng lên nội lực chống xâm lăng. Nhưng Đảng CSVN bấy lâu nay đang làm những chuyện trái ngược.
Đảng Cộng Sản Việt Nam không có đặt quyền lợi của dân tộc lên trên và lo bảo vệ nó. Không còn cần dấu diếm nữa, Đảng CS kiêu hãnh đặt quyền lợi của Đảng trên quyền lợi của Tổ Quốc.
Các cán bộ Lãnh Đạo của Đảng CSVN đều do Trung Cộng tuyển chọn, đào tạo và đưa lên. Đảng Cộng Sản Việt Nam đang trực thuộc Đảng CS của Trung Quốc.
Đảng CSVN đã mở đường cho Trung Cộng thâm nhập và khuynh đảo từ địa lý, kinh tế  đến an ninh quốc phòng, văn hóa dân tộc, thế thì còn hy vọng gì mà chung sức với nhà cầm quyền Việt Nam chống xâm lăng? Làm sao lại hy vọng người bán nước quây ra chống người mua nước? Làm sao có cái lý luận ngược đời ‘TAO đã đưa đất nước vào thế bí rồi đó. Tụi bây có yêu nước thì phải đoàn kết xếp hàng vào để TAO chỉ huy cứu nước!’. Đây là trí tuệ XHCN hay sao?

Đã có những hành động, vấn kế hay mưu toan như:
· Kiện ra Tòa Án Quốc Tế.
· Mua khí giới tối tân.
· Tham gia những Liên Minh Quốc Tế.
· Hay biểu tình chống Trung Cộng.

Những điều này đều rất quan trọng nhưng đó chỉ là chuyện đặt cái cày trước con trâu. Con trâu không chịu làm nhiệm vụ của mình thì sá gì cái cày có bén hay không, mãnh đất có màu mỡ hay không?
Cho nên, việc cấp bách phải làm là tạo ra cái điều mình đang cần: một CHẾ ĐỘ MỚI cương quyết bảo vệ quyền lợi của dân chúng và độc lập của quốc gia. Chỉ có một chế độ như vậy mới nhận được sự ủng hộ của toàn dân.
Quần chúng phải có can đảm ngẩng đầu lên để làm người.
Người đang cầm quyền đất nước phải có can đảm ngẩng đầu lên để làm người.
Không dựa vào dân, không đáp ứng nguyện vọng của người dân, không có sự thống nhứt ý chí từ Lãnh đạo đến quần chúng quyết ngẩng đầu lên để làm người thì mọi cao kiến khác chỉ là cung tay đánh gió.


HỒ TẤN VINH
Melbourne
Ngày 16 tháng 7 năm 2014
(còn tiếp)

Những bài viết của tác giả Hồ Tấn Vinh được lưu trữ tại Khai Dân Trí

Khai Dân TríHồ Tấn Vinh

No comments:

Post a Comment