2013/08/26

ÔNG ƠI, HÃY SỬA ĐỔI MAU!

ÔNG ƠI, HÃY SỬA ĐỔI MAU!
 
(Gửi một người bạn học cùng trường
 nhân ngày quốc khánh 2/9/2013)
 
       Hồi xưa cả ông và tôi
Bị tay “cha nội” đười ươi nó lừa!
 
       Quả cau nó bảo quả dừa
Đói quanh năm bảo dư thừa cái ăn
       Con rắn thì bảo con trăn
Thấy con thằn lằn lại bảo khủng long
       Đáng thằng nó bắt gọi ông
Trí thức yêu nước xiềng gông tù đày!

       Ruột rà lại gọi giặc ngoài
Kẻ thù truyền kiếp bảo người anh em
       Nam Bắc chia cắt đôi miền
Nồi da xáo thịt liên miên nối đời
       Làm dân chết mấy triệu người
Ngộ xưng “lịch sử một thời vẻ vang”!

       Hoàng -Trường Sa trót trao dâng
Theo bức Công Hàm Năm Tám gửi trao(1)
       Biển Đông giờ mặc giặc Tàu
Nghênh ngang chiến hạm kéo vào nước ta
       Lập nên “thành phố Tam Sa”
Ngay trên biển đảo quê nhà mến yêu!
 
       Chúng ta nay tuổi xế chiều
Chắc ông đã biết mọi điều đúng sai
       Xin đừng mắc tội lừa ai
Như xưa “cha nội” học loài Marx-Le
       Dối lừa tuổi trẻ si mê
Rằng “Cờ đỏ búa liềm kia” cứu đời!(2)

       Đớn đau thay tuổi lên mười! (3)
Ngây thơ, trong sáng bị người gạt ta
       Chúng mình giờ tuổi đã già
Đã thành ông, đã thành cha cả rồi
       Nay xin ông chớ lừa người
Như xưa mình đã một thời đớn đau!
 
       Ông ơi, hãy sửa đổi mau!
Kẻo phường bán nước rước Tàu cộng vô
       Hại muôn dân, phá cơ đồ
Chắc gì ngôi báu chúng chờ đợi ông
       Mà làm đau đớn núi sông
Khiến dân nước Việt hận ông kiếp đời!

 
Hà Nội, 26/8/2013
Ts. Đặng Huy Văn


(1). Bức Công Hàm ngày 14/9/1958 của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi chính phủ TQ.
(2). “Cờ đỏ búa liềm kia” là Quốc Kỳ của Liên Xô trước đây (1917-1991).
(3). Hai chúng tôi đều sinh năm 1944, đều học cùng trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội.

Khai Dân TríĐặng Huy Văn

No comments:

Post a Comment