2016/01/12

Nghệ sĩ Kim Chi: Đảng đối lập với DânKhai Dân TríKim Chi