2016/11/26

GIẢI PHÓNG VIỆT NAM: ĐỒNG SÀNG DỊ MỘNG (01)

GIẢI PHÓNG VIỆT NAM
Bài số 1

ĐỒNG SÀNG DỊ MỘNG

HỒ TẤN VINH

Thời đim là năm 1945. Lúc bấy giờ, nước Việt Nam lệ thuộc Pháp. Hưởng ứng những lời kêu gọi của các lớp sĩ phu, thanh niên thiếu nữ nhiệt thành tham gia các tổ chức chống Pháp. Các tổ chức nổi bật nhứt lúc bấy giờ là các đảng VN Quốc Dân Đảng, Đại Việt, Cộng Sản, Thanh Niên Tiền Phong, Việt Nam Quốc Gia Độc Lập, v.v... Hầu như việc tham gia một tổ chức nào đều do sự quen biết, bạn bè rủ rê, móc nối chớ không hề dựa vào một nghiên cứu, so sánh tường tận chủ trương, đường lối của tổ chức - một là vì đa số không có đủ kiến thức và cũng vì mọi người đều bị lôi cuốn vào cơn lốc thời cuộc.

Có thể nói không phải đa số tương đối 60% hay 70% mà là đa số tuyệt đối 90% hay 95% những người gia nhập đảng CSVN hay chịu sự chỉ huy của đảng CSVN đều không biết lý thuyết và mục đích của đảng CS.

Tất cả đều là những người yêu nước nồng nàn. Họ tham gia kháng chiến chống Pháp là mong nước nhà được độc lập, người dân được tự do. Có thể vì chữ ‘cộng sản’ mà họ có thêm một mơ mộng rằng xã hội sẽ công bằng hơn, người nghèo khó sẽ được giúp đ nhiều hơn. Nhưng ít nhứt, đối với mọi người, đuổi được ngoại xâm là đủ rồi, là toại nguyện rồi, là đạt mục đích rồi, ai về nhà nấy mà lo làm ăn.

Nhưng không ai biết rằng đảng CSVN có một bổn phận khác.

Đảng CSVN chỉ là một chi bộ của phong trào Cộng Sản Quốc Tế. Đảng CSVN không phải là một tổ chức độc lập. Nó phải xin và nhận chỉ thị của Quốc Tế, lúc thì của Liên Sô, sau này là của Tàu. Quyền lợi quốc gia đối với CS bị chê là ‘cục bộ’, không bao giờ được đặt ra.

Kháng chiến chống Pháp đối với đảng CSVN chỉ là một cái cớ - một cái mục đích giai đoạn - để sau đó nắm được quyền hành mà thực hiện chủ thuyết cộng sản theo sự chỉ đạo của Quốc Tế.

Nhiệm vụ đặc biệt của đảng CSVN, nếu đem ra công khai trình bày thì sẽ bị mọi người quyết liệt phản đối vì tánh cách bất nhân và phản quốc của nó. Cho nên ‘đồng bọn chủ chốt’ phải dấu nó thật kín đối với các ‘đồng chí’ của mình. Các ‘đồng chí’ và đồng bào mù tịt vẫn đinh ninh rằng đảng CSVN là một đảng ái quốc! Và họ lại càng không biết rằng người chỉ huy trận đồ này không phải là người Việt Nam mà là một người ngoại quốc!

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, người dân Việt Nam không có hưởng được ‘độc lập, tự do, hạnh phúc’ như tuyên truyền. Đảng viên cộng sản, đa số là nông dân, ít học, không dè và cũng không biết rằng đảng mình đang theo lại dẫn dắt mình vào con đường giết người để có tội với nhân loại, bán nước mình để có tội với Tổ Quốc.

Ngay từ lúc đầu gặp g là đã có ý đồ bất lương rồi. Một bên là nhiệt tình yêu nước, một bên là gạt gẫm vào con đường phiêu lưu chém giết.

Từ cái phá hủy môi trường của Formosa đến cái điều động nữ giáo viên đi chuốc ruợu, từ cái dâng Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, mất biển đảo đến cái quốc nhục câm miệng cúi đầu trưóc Tàu cộng, cái khổ mà người Việt Nam phải gánh chịu hôm nay, không phải từ trên trời rớt xuống, mà nó đã bắt nguồn từ 70 năm về trước, từ cái ‘đồng sàng dị mộng’ đó.


HỒ TẤN VINH
Melbourne
Ngày 26 tháng 11 năm 2016
(còn tiếp)

Những bài viết của tác giả Hồ Tấn Vinh được lưu trữ tại Khai Dân Trí

Khai Dân TríHồ Tấn Vinh

No comments:

Post a Comment