2013/09/28

LẠC PHƯƠNG


LẠC PHƯƠNG


Người ơi
Trời cao, biển rộng
Ai đã đến rồi, ai dị mộng ảo du?
Lửng lơ trong áng mây mù
tiếng oan còn vọng, tiếng thù chưa tan

Năm nào lá đổ mơ hoang
vẽ lem trang sử lên đàng cầm vông
thôi rồi cái vận non sông
từ nay chìm nổi, sóng hồng cuốn xa

Rùn mình tiếng két điêu ngoa
đâu cần đến phải phong ba đất hiền

Người ơi rừng núi ưu phiền
Thông reo gợi nhớ ước nguyền ngày vui

Người ơi, người có là người
mẹ ru, cha dưỡng một lời nước non
trước sau hai chữ vuông tròn
bước chân còn dấu lối mòn ngày đi

Người ơi, người có là người
Khói lam vẫn nặng một lời ngày xanh

Người ơi
Đợi chờ còn có mái tranh
nẽo về có lối
Sao đành lạc phương?


HỒ TẤN VINH
Melbourne


Các bài thơ của tác giả Hồ Tấn Vinh có lưu trữ tại Khai Dân Trí

Khai Dân TríHồ Tấn Vinh

No comments:

Post a Comment