2014/05/23

ĐỒNG XUÂN LÊ THỊ TUYẾT MAI: VỊ QUỐC, VỊ PHÁP THIÊU THÂN

Phật Tử LÊ THỊ TUYẾT MAI
Pháp Danh ĐỒNG XUÂN
1947 - 2014

Huynh trưởng Cấp Tấn Gia Đình Phật tử Việt Nam
Phó Trưởng ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử Miền Quảng Đức
trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 
ĐÃ VỊ PHÁP, VỊ QUỐC THIÊU THÂN

Từ trần vào lúc 6g00 ngày 23-05-2014 tại Sài Gòn. 

“Suốt mười ngày qua tôi sống thầm lặng và sôi sục lòng yêu nước, hôm nay tôi quyết chí đốt thân mình hòa ánh đuốc soi đường do những người xâm lược và ngoan cố chiếm đóng lãnh hải chúng tôi... Nguyện hồn thiêng đất nước cho con làm một việc yêu nước không gặp trở ngại, không có gì ngăn cản và đừng tìm cách cứu sống... Xưa kia hai bà Trưng hy sinh Thy Sách để nung nấu ý chí quân sỹ và nhân dân để chiếm đánh thành Ngọc Hồi, hôm nay tôi nguyện làm ngọn đuốc để hậu thuẫn, thêm sức mạnh cho cảnh sát biển cùng ngư dân” 

- Bà Lê Thị Tuyết Mai


Chúng tôi vừa được thêm tin tức từ Sài Gòn cho biết một số chi tiết, như tại nơi tự thiêu, Huynh trưởng Lê Thị Tuyết Mai để lại một can xăng loại 5 lít, một quẹt ga và một bó biểu ngữ viết tay :
  • Nam Mô A Di Đà Phật
  • Nam Mô Đại Từ Bi Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát
  • Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất mãi mãi trường tồn cùng Dân tộc
  • Đoàn kết đập tan mưu đồ xâm lược của Trung Quốc
  • Đốt Đuốc soi đường cho Người yêu nước
  • Hậu thuẫn Tuyên Cáo Chống Trung Quốc xâm lăng của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

Tiều sử Huynh trưởng Lê Thị Tuyết Mai 

Vừa qua vì nhu cầu làm lễ Cầu siêu, nhiều Gia Đình Phật tử khắp nơi trên thế giới viết thư về Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin bản Tiểu sử của Huynh trưởng Lê Thị Tuyết Mai, pháp danh Đồng Xuân, vị Pháp, vị Quốc thiêu thân lúc 5 giờ 30 sáng ngày 23.5.2014 trước Dinh Độc Lập cũ, nay là Hội trường Thống nhất. Chúng tôi xin gửi bản tiểu sử sơ lược ấy sau đây.


TIỂU SỬ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG
ĐỒNG XUÂN LÊ THỊ TUYẾT MAI

Huynh trưởng Lê Thị Tuyết Mai, Pháp danh Đồng Xuân, sinh năm Đinh Hợi, ngày 01-07-1947 tại Xã Kim Long-  Huyện Hải Lăng- Tỉnh Quảng Trị, là con của ông Lê Tứ và bà Sử Thị Mua. Năm 11 tuổi, chị tham gia sinh hoạt Gia Đình Phật Tử An Cựu thuộc Tỉnh Thừa Thiên, Miền Vạn Hạnh với tư cách đoàn sinh Thiếu Nữ. Nhờ nhân duyên này mà chị sớm hướng thiện Phật Pháp rồi thọ trì Tam quy, Ngũ giới với ân sư Hòa thượng Thích Viên Thông tại chùa Viên Thông, Huế, năm Nhâm Dần 1962 và được ban pháp danh Đồng Xuân.
 
Năm 1964, chị phát nguyện làm Huynh trưởng và tham dự trại Huấn luyện Lộc Uyển tại chùa Diệu Đế.
Năm 1965, chị tham dự trại Huấn luyện A Dục tại Đồi Từ Hiếu.
Chị lập gia đình cùng anh Trần Văn Trác năm 1965 và sinh hạ được bốn người con : hai trai, hai gái.
Năm 1966, chị vào Sài Gòn vì lý do sinh kế.
Năm 1970, chị tham dự trại Huấn luyện Huyền Trang tại Trại trường Đà Lạt.
Năm 2013 đến nay tham dự Trại Huấn luyện Vạn Hạnh (chưa kết khóa).
 
Chị thọ Cấp Tập năm 1966 tại Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Thủ Đô Sài Gòn, Miền Quảng Đức.
Chị thọ Cấp Tín ngày 22-01-2010 theo quyết định số : 01/GĐPTVN/QĐ ngày 05-01-2010.
Chị thọ Cấp Tấn năm 2014.
 
Quyết định của Hoà thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN, truy phong Cấp Dũng ngày 25-5-2014.
 
Quá trình sinh hoạt :
Năm 1964 : Đoàn trưởng Oanh Vũ Nữ Gia Đình Phật tử (GĐPT) An Cựu, Huế.
Năm 1965 : Liên Đoàn Trưởng GĐPT Cát Tường, Thành Nội, Huế.
Năm 1966 : Đoàn trưởng Oanh Vũ Nữ GĐPT An Cựu, Huế.
Cuối năm 1966, chị vào Sài Gòn.
Năm 1967 : Thành lập GĐPT Vạn Hạnh, Sài Gòn.
Từ năm 1968- 1972 : Ban viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Thủ Đô.
Từ ngày 01-02-2010 đến 20-01-2012 : Ủy viên Thanh Nữ Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Quảng Đức.
Từ ngày 20-01-2012 đến 27-01-2013 : Phó Trưởng Ban ngành Nữ Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Quảng Đức.
Từ ngày gia nhập tổ chức Gia Đình Phật tử Việt Nam đến ngày chị phát nguyện tự thiêu để bảo vệ Đạo pháp và Dân tộc, chị không từ nan bất cứ một công tác nào mà tổ chức giao phó, cũng như chưa bao giờ lơ là với chức vụ mà chị đảm nhiệm.
Từ năm 1972 đến năm 2010, chị tạm ngưng sinh hoạt vì kinh tế gia đình.
Từ năm 2010 đến năm 2012, chị trở lại sinh hoạt với tổ chức áo Lam và nguyện sẽ dấn thân cả quảng đời còn lại.
 
Thâm niên sinh hoạt :
1964- 1966 : 2 năm.
1967- 1972 : 5 năm.
02. 2010- 23. 05. 2014 : 5 năm.
 Thâm niên tổng cộng : 12 năm.
 
Vì Đạo, vì Nước phát nguyện thiêu thân tại Dinh Độc Lập, Hội trường Thống Nhất, lúc 05h30 ngày 23-05-2014 nhằm ngày 25 tháng Tư năm Giáp Ngọ, hưởng thọ 68 tuổi.
 
Liệt nữ, Thánh tử đạo Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai là hình ảnh phi phàm đối với Lam viên, là hình ảnh cao quý của đức Vô úy cho mọi người Phật tử và cũng là Ngọn Đuốc soi đường gửi đến nhân dân Việt Nam.

Khai Dân TríGHPGVNTN

No comments:

Post a Comment