2012/11/10

NGUYỄN VĨNH LÂN - Số quân: 68/137969

Chúng tôi có tìm thấy một hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại NHA TRANG, thuộc tỉnh KHÁNH HÒA có thẻ bài ghi rõ:

Họ tên :      NGUYỄN VĨNH LÂN

Số quân :   68/137969
Loại máu :  O +Nếu ai là thân nhân của quân nhân nói trên xin vui lòng liên lạc Đ.T. 0935.899.347 gặp Ni sư Thông Mẫn.

No comments:

Post a Comment