2012/08/27

VU LAN NHỚ MẸ


 VU LAN NHỚ MẸ

        Khói hương nghi ngút bên chùa
        Tiếng chuông ngân vọng báo mùa Vu Lan
        Con thương nhớ mẹ vô vàn
        Nhớ ngày bên mẹ đêm tàn lệ tuôn
        Từ khi mất mẹ đau buồn
        Con cài hồng trắng vấn vương bùi ngùi

        Phước ai bên mẹ vui tươi
        Áo cài hồng đỏ niềm vui xuân thì
        Sắc hoa trắng đỏ làm chi
        Hoa dâng lên mẹ gởi về Phật Môn

        Tiếng kinh mẹ tụng chiều buông
        Hương trầm nghi ngút khói tuôn khắp nhà
        Ngàn thu mẹ đã cách xa
        Bồ Đề cửa Phật chan hòa cùng nhau
        A Di Đà Phật con cầu
        Mẹ về Cực Lạc nhiệm mầu ơn trên.

                                          Kim Hương                                     Khai Dân TríKim Hương