2015/03/21

CHIẾN DỊCH NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM

CHIẾN DỊCH NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM

HỒ TẤN VINH

Sau hơn hai tháng âm thầm làm việc và hội ý, ngày 13 tháng 3 năm 2015, người dân trong nước đã đi đến quyết định mở chiến dịch Vận động Nhân quyền 2015 trong đó có việc xin ước chừng 100.000 chữ ký vào thư gởi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tố cáo vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và lưu ý vào sự đau khổ của những Tù nhân Lương tâm.

Tôi có được bài báo XIN ĐỪNG QUÊN TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM của anh NGUYỄN QUANG DUY gần một tuần nay. Tôi đọc đi đọc lại ba lần.

Giúp cho chiến dịch NHÂN QUYỀN, tôi cảm giác bài báo của anh Duy có thể có giá trị của một ngọn đèn soi lối.

Rất nhiều người trong những người Việt ở hải ngoại vẫn có tấm lòng với nước non, vẫn muốn làm một cái gì THIẾT THỰC để giúp nước trong cơn nguy biến.

Bây giờ có cơ hội rồi.

Bài báo tường thuật lại một đêm sinh hoạt có ba yếu tố, văn nghệ, gây quỹ và dấn thân chánh trị. Cái đặc tánh của đêm đó là chân thành muốn đóng góp, thân thiện, rất nhiệt tình và cũng rất khiêm tốn.

Tôi nghĩ rằng cái thành công của đêm 13 tháng 3 tại Melbourne cần được phổ biến rộng rãi để gợi ý cho nhiều nơi khác. 'Ở Melbourne đã làm được thì tại sao Cộng Đồng ta không làm được? Hay làm hay hơn nữa!' Chúng ta cần rất nhiều thiện chí biến thành hành động. Chúng ta cần một số đông có cùng chung một mục tiêu.

Mục tiêu là ‘tạo được SỐ ĐÔNG làm nền tảng cho một chiến dịch tranh đấu lâu dài từ trong ra ngoài nước đến cộng đồng quốc tế.

Xin mọi người giúp một tay.


HỒ TẤN VINH
Melbourne
Ngày 21 tháng 3 năm 2015

Những bài viết của tác giả Hồ Tấn Vinh được lưu trữ tại Khai Dân Trí

Khai Dân TríHồ Tấn Vinh

No comments:

Post a Comment