2013/11/26

MỆNH LỆNH XUỐNG ĐƯỜNG: TIẾNG GỌI CÔNG DÂN (04 - bài chót)

MỆNH LỆNH XUỐNG ĐƯỜNG
Bài số 4 – bài chót

TIẾNG GỌI CÔNG DÂN
HỒ TẤN VINH

1.- Sau khi đã trình bày ôn hòa bằng lời nói, bằng chữ viết mà ý nguyện của người dân không được nhà cầm quyền lưu tâm thì người dân chỉ còn một cách cuối cùng là dùng hai bàn chân của mình để nói chuyện.

2.- Dầu cho muốn giữ trật tự và bất bạo động tối đa, nhưng việc xuống đường rất là nguy hiểm và có thể bị đàn áp đẫm máu.

3. - Lịch sử thế giới từ xưa đến nay cho thấy -  người Pháp năm 1789, rồi đến gần đây, các người dân Ba Lan, Tiệp Khắc năm 1956, người Algérie, người Lybia, người Ai Cập, và gần bên nước ta, người Miến Điện, người Thái Lan -  TỰ DO ĐÃ PHẢI ĐÒI HỎI BẰNG MÁU.

4. – Ai cũng mong muốn tránh cái thảm cảnh sắp xẩy ra, nhưng dường như dân tộc Việt Nam muốn hưởng tự do thì chắc cũng không thể nào tránh khỏi cái định luật khắc khe mà các dân tộc khác cũng đã phải trải qua.

5.- Sẽ không bao giờ có ai giải phóng dùm mình.Thái độ chờ đợi người khác làm dùm mình đủ chứng tỏ rằng mình chưa xứng đáng.

6.- Máu của người dân đổ ra có ý nghĩa khi đó là vì một giá trị cao thượng, sự sống còn của Tổ Quốc và sự tự do của người dân.

7.- Kết quả thảo luận bấy lâu nay về bản Hiến Pháp chứng tỏ sự thành tâm hay không thành tâm của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

8.- Nếu trong đó còn lải nhải ba cái ‘định hướng xã hội chủ nghĩa’, còn cái điều 4 Phản Động  -  những thứ đó là nhục mạ tàn nhẫn Văn Hóa Dân Tộc, làm xấu hổ đối với các bản Hiến Pháp của các dân tộc khác trên thế giới xưa nay  – thì người dân Việt Nam trong nước nếu không muốn sống cuộc đời nô lệ cho Trung Cộng phải đành xem cái ù lỳ của bản Hiến Pháp là MỆNH LỆNH XUỐNG ĐƯỜNG.


HỒ TẤN VINH
Melbourne
Ngày 26 tháng 11 năm 2013

Những bài viết của tác giả Hồ Tấn Vinh được lưu trữ tại Khai Dân Trí

Khai Dân TríHồ Tấn Vinh