2012/07/14

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM : ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG TOÀN QUỐC HOA KỲ 2012

Phật lịch 2556, ngày 1 tháng 7 năm 2012

THƯ MỜI

Kính gửi:           
Quý Nhân Sĩ, Quý Cư Sĩ,

Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ là một tổ chức bất vụ lợi với mục đích Giáo Dục, hướng dẫn tuổi trẻ trở thành những người chân chánh, hữu ích cho xã hội. Gia Đình Phật Tử đã hành hoạt trên 35 năm tại Hoa Kỳ và cứ 4 năm một lần, tổ chức một Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc. Lần này là lần thứ IX, Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ tổ chức Đại Hội:

-Tại: Trung Tâm Huấn Luyện và Tu Học Thích Quảng Đức, 1838 W. Baseline St., San Bernardino, CA 92411

-Vào: ngày 27, 28 và 29 tháng 7 năm 2012. 

Đại Hội được tổ chức nhằm đúc kết thành quả, rút ưu khuyết điểm sinh hoạt trong bốn năm qua, đồng thời sẽ công cử thành phần nhân sự lãnh đạo cao cấp của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ cho nhiệm kỳ IX năm 2012-2016. 

Với tinh thần trên, chúng tôi kính mời Quý Vị quang lâm tham dự các buổi lễ chính của Đại Hội:

Lễ Khai Mạc:  10:00 sáng thứ Bảy ngày 28/7/2012

Văn Nghệ Chào Mừng Đại Hội:  8:00 tối thứ Bảy ngày 28/7/2012

Lễ Hiệp Kỵ: 10:00 sáng Chủ Nhật ngày 29/7/2012

Lễ Bế Mạc:  1:15 trưa Chủ Nhật ngày 29/7/2012.

Sự hiện diện của Quý Vị là niềm khích lệ lớn lao cho chúng tôi trên bước đường phụng sự Đạo Pháp, giữ gìn truyền thống và văn hóa Việt.  

Mọi chi tiết về Đại Hội HTr. Toàn Quốc GĐPTVN-HK Kỳ IX xin vui lòng liên lạc :

Htr. Phúc Thiện - Ngũ Duy Thành - Điện Thoại: (949)337-2270- Email: thanh321@gmail.com

Htr. Như Tiến - Nguyễn Hữu Dũng - Điện Thoại: (858)761-3389- Email: htld@cox.net

Kính chúc Quý Vị và gia quyến thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường.

Trân trọng;             
XLTV. Trưởng Ban,
Phúc Thiện Ngũ Duy Thành, Phó Trưởng Ban Quản Trị & Điều Hành, Kiêm PTB. Tổ Chức Đại Hội Kỳ IX.
1838 W. Baseline St., San Bernardino, CA 92411 * (909) 381-1660 * www.gdptvn-hoaky.com

No comments:

Post a Comment